Svar: Nej, det finns ingen ekonomisk ersättning att få innan du hittar ett jobb förutom socialhjälp för flyktingar men det är svårt och gäller givetvis enbart under extrema förhållanden. Precis som i Sverige har du rätt till arbetslöshetsersättning, men då måste du har arbetat och varit inskriven i den spanska socialförsäkringen, Seguridad social, under minst tolv månader. Du kan läsa mer om den spanska "a-kassan" i Sydkustens svar på frågan "Hur fungerar A-kassan i Spanien?".

Jobb kan du till exempel söka via spanska arbetsförmedlingen INEM samt jobbsajter som Infojobs, Infoempleo, Monster och Jobrapido, samt genom att lägga in en radannons i Sydkusten. Tänk dock på att arbetslösheten i Spanien just nu är mycket hög, betydligt högre än i Sverige, i Málaga nära 20 procent. 

De flesta kommuner har nog någon form av språkundervisning som är gratis eller billigare än de privata språkskolorna. Jag rekommenderar dig att du kontaktar Casa de Cultura (kulturhuset) i den kommun där du ska bo och frågar vad de har att erbjuda.

I övrigt finns en del annat att tänka på inför en utlandsflytt:

– För information om sjukförsäkring, se Försäkringskassan
– Du bör mantalsskriva dig i den kommun du bosätter dig i vilket du gör på borgmästarkontoret. En del kommuner har en särskild avdelning för utlänningar som kan ge dig den mesta information du behöver, så kallade Oficina de Residentes-Extranjeros.
– Det är också obligatoriskt att skriva in sig i polisens utlänningsregister, se Sydkustens artiklar; "Residenciakort slopas" och "Krångligare regler för EU-medborgare", för att få ett sk NIE-nummer, ett id-nummer för utlänningar som behövs i diverse sammanhang, t ex för att öppna bankkonto.