Förslaget har varit ute på remiss och regeringen har tagit till sig en stor del av de påpekanden som antytt att det ursprungliga förslaget stred mot grundläggande rättigheter. Mest kritiska har organisationer som Greenpeace, Amnesty International och Intermón Oxfam varit.

Den presenterade reformen har föga gemensamt med det första förslaget som presenterades av inrikesministern Jorge Fernández Díaz. Det ledde till massiv kritik inte bara från oppositionen i Spanien utan även från bland annat intresseorganisationer i Sverige.

Trots det nedbantade förslaget innehåller reformförslaget flera kontroversiella punkter, som nu ska behandlas i parlamentet och senaten. Framför allt kommer en rad överträdelser som idag klassas som brott och behandlas i domstol, övergå att vara ordningsfrågor där polisen och de lokala administrationerna beslutar om böter. Därmed inskränks kraftigt medborgarnas möjligheter att överklaga.

Överträdelserna delas upp i tre kategorier, lindriga, måttliga och grova. Bötesbeloppen ligger i det första fallet på mellan 100 och 600 euro, i det andra på mellan 601 och 30 000 euro medan de grova överträdelserna kan medföra böter på hela 600 000 euro.

En annan punkt som kritiseras hårt är att polisen tillåts kvarhålla personer i upp till sex timmar för identifiering, utan att behöva presentera en formell anklagelse.