Facket har valt att avlysa de två första datumen som 24-timmars strejkerna skulle genomföras, 15 samt 17 september. Detta efter att de uppfattat det första mötet med statssekreteraren för infrastruktur Julio Gómez-Pomar som positivt. De finner att myndigheterna visar förståelse för deras krav och väljer därför att avvakta med eventuella stridsåtgärder.

Tills vidare består de övriga varslade strejkdagarna, som är 22, 24 och 29 september, 1, 6, 11, 15, 27, 30 och 31 oktober, 3 och 5 november samt 1, 4, 5, 7, 8, 10, 26, 27, 28, 29 och 30 december.