PP-regeringen gjorde nyligen en helomvändning för att blidka baskiska PNV och få igenom budgetpropositionen för både 2018 och 2019. Efter att hårdnackat ha hävdat att det inte finns marginaler för att höja pensionerna mer än 0,25 procent per år har regeringen nu gått med på en inflationsanpassning, som ytterligare kommer att belasta Försäkringskassan. Underskottet i den så kallade reservfonden för pensionerna är redan på 18 miljarder euro.

EU-kommissionen uppmanar den spanska regeringen att återgå till sina tidigare reformer och framför allt att tillämpa hållbarhetsfaktorn. Förutom antagandet av budgeten anses regeringens ändrade hållning grunda sig i de massprotester som den senaste tiden genomförts av landets pensionärer och faran för att Partido Popular förlorar en en stor del av sin hittills trognaste väljarkår.