Det rör sig om en sträcka på sammanlagt 373 kilometer. Betalmotorvägen invigdes 1972 och exploateringen tecknades för 35 år, men förlängdes sedan av Aznar-regeringen. Nu bekräftar Näringsdepartementet att det inte blir några fler förlängningar.

Ytterligare en betalmotorväg avgiftsbefriades 1 december, efter 41 år. Det handlar om AP1 mellan Burgos och Armiñón (Álava), som därmed också bytt namn till den gamla benämningen N1.