Både vid den norra Atlantkusten och Medelhavsbandet registrerades i juni de högsta temperaturerna sedan mätningarna startade, för tio år sedan. På bara ett decennium har havstemperaturen på sina håll stigit med mer än 2,5 grader.

Rekordnoteringen hittills har gjorts utanför Tarragona, där det i juni nåddes en temperatur på 27 grader. Det är en ökning sedan 2007 på 2,53 grader.

Marinexperter varnar för att de kraftiga växlingarna kan rubba naturlivet, både genom att naturliga djur och växter skadas och genom att invasiva arter från normalt varmare vatten bereder sig plats här. Många experter befarar dessutom att havstemperaturen kan komma att stiga ytterligare fram till och med september.