Förlaget Grupo Zeta har varslat samtliga anställda om uppsägning och meddelar att tidningarna inte längre är ekonomiskt hållbara. De har de senaste fem åren ackumulerat ett underskott på sju miljoner euro och tidningarnas upplagor har de senaste tio åren krympt med åttio procent.

Interviú gavs ut första gången 1976 och hade som mest en miljon exemplar. Tidningen blev känd dels för sin undersökande journalistik liksom en stor portion sensationalism, men främst som den publikation som fått flest (kvinnliga) kändisar att posera lättklädda på dess förstasida.

Grupo Zeta har ännu ej bekräftat när de sista numrena kommer ut, men förlaget uppger att förhandlingarna kommer att ske med samtliga anställda för att erbjuda var och en den bästa lösningen.