Radon är en osynlig och luktfri radioaktiv gas som bildas när det radioaktiva grundämnet Radium sönderfaller. Gasen är skadlig för lungvävnaden och ökar risken för cancer. Den uppmätts i Becquerel per kubikmeter inomhusluft (Bq/m3) och WHO:s gränsvärde ligger på 100 Bq/m3, medan den i Sverige ligger på 200.
– I vår fortutbildning i Sverige fick vi reda på att att problemet även existerar i Spanien. Då vårt företag främst vänder sig till skandinaver har vi inriktat oss på
Costa del Sol, berättar Gunnar Eldh på Radea.

Radon härstammar huvudsakligen från marken, byggmaterial och vissa djupgrävda brunnar. De prover som gjorts av Radea visar dock att strålvärdena på Costa del Sol närmast uteslutande kommer från marken.
– Det är främst bostäder som har markkontakt som är drabbade. Våra tester visar också att strålningsdoserna ökar en bit bort från kusten, vilket främst beror på marktypen. Även om det kan variera brukar koncentrationen av radon vara större i berggrund, förklarar Eldh.

Tätning och ventilation
Radea är ett svensk företag som är specialiserat på sanering av bostäder mot radon. Det sker främst genom tätning av golv och bättre ventilation.
– Det handlar normalt om mycket små åtgärder som tar mellan en och två dagar att genomföra.

Den som vill förebygga mot radon ska först göra en mätning. Det sker med hjälp av små detektorer som liknar snusdosor och som får ligga i cirka två månader.
— Detta ska helst göras vintertid, när husen är stängda och vädras mindre, förklarar Eldh.

Detektorerna installeras av bostadsägarna själva och medför instruktioner.
– Vi skickar två detektorer med posten och kunden postar i sin tur tillbaks dem för läsning. Kunden får resultaten inom ett par veckor.

Radea erbjuder ett paket på två detektorer med instruktioner för 49 euro. Om efterfrågan av sanering på Costa del Sol visar sig stor kommer företaget att etablera sig på kusten, antingen genom någon partner eller med en egen filial.

Mer information på www.radea.se eller på telefon 08-574 300 00.