Skatteverket Agencia Tributaria uppger i en drygt 600 sidor lång rapport att Rato svindlat sammanlagt 6,8 miljoner euro mellan 2004 och 2015. Bedrägeriet överstiger 125 000 euro, som är gränsen för skattebrott, varje år utom ett under den aktuella perioden.

Skattebrottet och den misstänkta penningtvätten är dock inte de enda överträdelserna som begåtts av Rato. Skattedepartementet påvisar att han både som vice regeringschef under José María Aznar och som ordförande i Internationella Valutfonden hade bulvanföretag med sina bröder, som gjorde affärer med företag som gynnades av de institutioner som Rato representerade. Den dåvarande spanske finansministern beviljade till och med en statligt bidrag på en miljon euro till sitt eget bulvanföretag, medel som senare brukades till penningtvätt.

Rodrigo Rato har under många år framhållits av Partido Popular som ett föredöme och huvudmannen bakom det så kallade ekonomiska undret i slutet av 90-talet och början av 00-talet. Han väntar nu dom i rättegången om de svarta representationskorten på Bankia och kommer även att ställas inför rätta för de skattebrott som Agencia Tributaria tillskriver honom.