Aktionen omfattar alla nivåer, från förskola till universitet och har sammankallats av lärarorganisationer, elevförbund och föräldraföreningar. Skälet är åter igen PP-regeringens senaste skolreform Lomce, som visserligen frusits men som ännu inte bytts ut.

Trots att PP-regeringen backat och annonserat förhandlingar för att utarbeta en ny skolreform med bred konsensus fortsätter stridsaktionerna. Detta då sammankallarna menar att förhandlingarna inte är uppriktiga och endast av politisk och ej social art.