En av huvudpunkterna som undertecknades när Ciudadanos gav sitt stöd till Rajoy som regeringschef var att en parlamentarisk utredningskommission skulle tillsättas för att utreda de många misstankarna om att Partido Popular haft en omfattande svart bokföring i flera årtionden. I parlamentsdebatten 8 mars var Rajoy åter undanglidande i frågan och antydde att överenskommelsen ej specificerar om denna kommission ska upprättas i kongressen eller Senaten. I den senare har PP egen majoritet. Dessutom tillade Rajoy att när de ändå är igång borde de utreda alla partiers finansiering.

Ledaren för Ciudadanos Albert Rivera gick till hård attack mot Rajoy i debatten och bara timmar senare gick hans parti ihop med de övriga ledande oppositionspartierna för att driva igenom motionen.