Ett kontroversiellt domslut har fastställt att de gamla gatunamnen ska återställas, på grund av bristfällig handläggning av kommunledningen. Denna hade bytt gatunamnen i enlighet med lagen om det historiska minnet.

Det första gatunamnet som återställts i veckan är ”División Azul”, den fascistiska enheten som slogs på Hitlers sida vid östfronten. Gatan hade döpts om till ”Igualdad” (Jämlikhet) av den socialistiska kommunledningen.

De gamla namnskyltarna sattes tillbaka under stora protester.