Det rör sig om ett virus som sprids via e-post och som infekterat ett 100-tal datorer bara hos Telefónica. Viruset är så kallad ”ransomware”, anpassat för datorer med systemet Windows och som blockerar dessa och kräver en lösen på 300 dollar för att frigöra dem.

Telefónica bekräftar attacken men poängterar att den ej påverkar deras tjänster. De anställda som fått sina datorer infekterade har tvingats åka hem, medan tekniker försöker reparera enheterna.