Det rör sig om den första domen i sitt fall i Spanien och grundar sig att Orange försökt driva in två påstådda skulder, trots att den tidigare kunden fått rätt av industridepartementet.

Kunden, som är advokat, valde att byta operatör från Orange till en konkurrent. Trots att det inte skulle kosta något fick han senare två fakturor på vardera cirka 40 euro. Han vägrade betala och Orange svartlistade honom och inledde en påtryckningskampanj bestående av både samtal och sms till både mannen, hans hustru samt deras minderåriga dotter. Flickan fick bland annat kravsamtal under skoltid.

Inte ens efter att mannen fått rätt av myndigheterna upphörde påtryckningarna. Den tidigare kunden gick då till tingsrätten och efter att denna lagt ned ärendet överklagade mannen till provinsdomstolen i Valencia. Denna har dömt till den tidigare kundens fördel och förbjuder Orange att på något sätt ta kontakt med någon medlem av familjen.