Det ovanliga beslutet har fattats med anledning av de cirkulationsproblem som uppstår främst kvällstid, när tusentals besökare ska dels klara av sina julköp och dels beskåda julbelysningen.

Sydkusten har själv provat enkelriktningen för fotgängare en lördagkväll i december och det känns betydligt bekvämare när alla går i samma riktning, jämfört med exempelvis närliggande Gran Via.

Åtgärden, som endast tillämpas vid behov, har mottagits övervägande positivt. Stationerade lokalpoliser ser till att ingen ger sig in i gatorna mot gällande riktning och de två parallellgatorna har flera tvärgator som sammanbinder dem och som möjliggör att vända inom relativt korta avstånd. Det finns dessutom ett flertal butiker som har in-och utgångar mot båda gatorna och som nu brukas som en genväg av vissa fotgängare.