All typ av stympning av estetiska skäl är nu förbjudet i hela Spanien och kirurgiska ingrepp på husdjur får endast ske av auktoriserade veterinärer av hälsoskäl eller för sterilisering. Vidare får djur inte ges bort som priser eller belöningar.

Regelverket har gällt inom EU sedan 1987 men har inte annamats av Spanien förrän nu.