Gasbolaget hade friats från ansvar både i tingsrätten och provinsdomstolen, så den fällande domen kom som en överraskning. Den kan ej heller överklagas.

Fem personer dödades vid gasexplosionen, bland dem tre små barn och deras mor. Det femte offret var en granne som misstänkts för att ha orsakat explosionen i syfte att begå självmord. Högsta domstolen anser dock att det finns tillräckliga indicier som antyder att Gas Natural ej uppfyllde sina åtaganden för att garantera säkerheten.