Det är värdepapperskommissionen CNMV som utfärdat boten, baserat på försäljningen i november 2015 av 10 000 aktier i energibolaget Abengoa, endast två dagar innan de ställde in sina betalningar och störtdök på börsen. Borrell satt i Abengoas styrelse och uträttade försäljningen åt sin exhustru, som fick 9 030 euro för aktierna. Några dagar senare var de värda mindre än en fjärdedel.

Borrell delar ej utfallet men väljer att ej överklaga och har annonserat att han kommer att betala boten. Han förnekar insiderbrott och uppger att titelhavaren sålde mindre än en tiondel av sina andelar i Abengoa.

Både Partido Popular och Podemos kräver att Borrell avgår, medan Ciudadanos tills vidare efterlyser att utrikesministern förklarar sig i parlamentet.