Enligt rapporten fungerade inte de vattentäta skotten, vilket ledde till att det norska örlogsfartyget KNM Helge Ingstad (F-313) tog in så mycket vatten att det inte längre kunde hålla sig flytande. Kollisionen inträffade utanför Bergen och åtta av fartygets 136 besättningsmän skadades.

Felet ska finnas både på det drabbade fartyget som överlämnades 2009 samt ytterligare fem fregatter som tidigare mottagits från Navantia, till en sammanlagd kostnad av 1,5 miljarder euro.

Talesmän för det spanska varvet förnekar att det skulle förekomma brister i fartygets design och tillägger att de inte fått ta del av rapporten. Varvet är sedan tidigare i blickpunkten för en kontroversiell beställning av nio fregatter till Saudiarabien.