Konkurrensverket CNMC har ålagt telefonjätten bakom märket Movistar att betala en bot på 8,5 miljoner för oskäligt dumpade priser. Detta efter en anmälan från de baskiska regionalmyndigheterna.

Det var i samband med att Telefónica presenterat en offert för upprättande av bredband i ett flertal regionala administrationsbyggnader som de baskiska myndigheterna reagerade över priset. De anmälde det till CNMC som konstaterade att telefonbolaget lagt sig under de prisgränser som stipuleras. Då Telefónica har en privilegierad särställning gentemot sina konkurrenter, som de hyr ut infrastrukturnät till, får Telefónica ej underskrida vissa prisnivåer när de offererar i konkurrens med andra telefonbolag.

Talesmän för Teléfonica annonserar att de inte delar utfallet och att bolaget kommer att överklaga boten.