Siffror från flygsäkerhetsbolaget Aesa, som behandlar reklamationer om bland annat flygförseningar, anger att det under 2017 presenterades 15 604 reklamationer. Det kan jämföras med de 10 068 som registrerades 2015. Ökningen kan endast delvis förklaras med den ökade flygtrafiken, som under perioden steg med 19,7 procent.

För första gången har myndigheten redogjort i detalj hur många reklamationer varje enskilt bolag mottagit. Listan toppas av Iberia med 2 406 klagomål, tätt följda av deras dotterbolag Vueling. I proportion till antalet resenärer toppas dock reklamationslistan av Norwegian, följda av Iberia samt Air Nostrum.