Skalvet inträffade vid Mar de Alborán, närmare den spanska än den marockanska kusten, på elva kilometers djup. Markrörelsen kunde kännas av på en rad platser längs Costa del Sol.

Flera läsare hörde av sig till Sydkusten och meddelade att de märkt av skalvet.