Förra året minskade antalet registrerade utlänningar i provinsen med 6 858 personer, vilket motsvarar 2,9 procent. Andelen utlänningar var vid årsskiftet 14,3 procent, medan siffran för fem år sedan låg på 17,9 procent.

Av de utlänningar som skrev ut sig förra året var 44 procent britter. Antalet spanska medborgare ökade dock och ledde till en nettoökning av befolkningen förra året med 1 317 personer. Vid årsskiftet var den registrerade befolkningen i Málagaprovinsen på sammanlagt 1,63 miljoner.