Den kanadensiska investeringsgruppen Triple Five uppges studera tomter mellan Marbella och Manilva. Bolaget driver några av de största köp-och nöjescentren i USA och uppges ha avfärdat de inledande planerna på att uppföra nöjescentret Eurovegas i Extremadura. Anledningen skulle vara den bristfälliga infrastrukturen.

Västra Costa del Sol och främst området kring Manilva uppges dock erbjuda både tillgång till nödvändig mark och befintliga infrastrukturer. Den planerade nöjesanläggningen uppges ha en budget på hela 3,4 miljarder euro.