2018-09-15 15:01:54
Det finns register men varierar mellan olika regioner. https://www.spanishpropertyinsight.com På Balearerna kan man ladda ner en app och kolla vilka som har licens. Denna app har inte utvecklats på Balearerna så därför tror jag att den finns i andra regioner också. Förutom att underlätta kontroll av olovlig uthyrning ska myndigheterna använda den till att underlätta för t ex ambulans att hitta olika adresser. Finns det ingen lätt tillgänglig app i en viss region så gissar jag att man måste kontakta myndigheterna, t ex http://www.juntadeandalucia.es
RM