De gripna är två spanska medborgare 24 och 37 år gamla, som är skrivna i Cádizprovinsen. Ytterligare en man misstänks ha verkat som kumpan.

De gripna ska ha utfört minst två falska gaskontroller, för vilket de tog 330 respektive 761 euro. De var utrustade med både uniform och kreditkortsläsare för att ge sken av att de var auktoriserade kontrollander. De lyckades vidare ta sig in i hemmen genom att hota med risken för explosion, om de inte tilläts göra sitt jobb.

Gasinstallationer ska kontrolleras vart femte år och detta sker som regel automatiskt av det anlitade gasbolaget. Detta brukar som regel ringa och avisera i förväg. Om det inte gått fem år sedan den senaste översynen rekommenderar polisen att man ej släpper in oanmälda kontrollanter.