Enligt Junta de Andalucía kommer betalningen göras inom de närmaste dagarna, för att ge projektet prioritet. När det gamla byggbolaget väl skiljts från projektet ska en ny studie utarbetas på kortast möjliga tid, till en kostnad av en miljon euro. Sedan har regionalmyndigheten för avsikt att med egna medel täcka de återstående 40 miljoner som uppges vara vad som behövs för att färdigställa annexet, som stått ofärdigt i åtta års tid.

Utbyggnaden stoppades efter en konflikt mellan byggbolaget och Junta de Andalucía, som bland annat hade med exploateringsrätten av parkeringsgaraget att göra. Arbetet skulle finansieras delvis genom att byggbolaget tilldelades rättigheten att driva betalparkeringen och en av de första åtgärderna som genomfördes var att slopa en stor del av de befintliga gratisplatserna runt sjukhuset.