Fake News är ett uttryck som brukas flitigt, men som har en mängd olika betydelser beroende på vem som brukar det. För mig är Fake News i första hand desinformation som är medvetet falsk och som sprids av illvilja för att försöka påverka folkopinionen i en eller annan riktning. Det kan gälla både att försöka påverka utgången i ett val eller att skapa schismer kring exempelvis invandringspolitik.

En annan form av Fake News är den som sprids av individer med en minst sagt skev verklighetsbild, som tror att de har rätt men som många gånger är rejält ute och cyklar. Den senaste tiden har jag sett anmärkningsvärt många sådana här ”troll”, som kommenterar information som publiceras av Sydkusten. Speciellt anmärkningsvärda är en del kommentarer som skett beträffande dels krisen i Katalonien och dels det spanska påskfirandet.

Jag ska undvika att peka finger och ge några konkreta exempel, men ibland är det så man blir mörkrädd när en del läsare gör kategoriska uttalanden som saknar alla former av objektiva fakta. Det presenteras också som regel med en sådan bestämdhet att det verkar närmast lönlöst att försöka argumentera emot. Därför avstår jag också.

Med detta sagt måste jag medge att även Sydkusten i veckan ägnat sig åt Fake News. I det här fallet var det dock fråga om ett oskyldigt aprilskämt. Vi lät våra läsare tro att Fuengirola kommun uppfört ett monument ägnat den svenska kronan, precis som det finns ett ägnat pesetan. De många kommentarer som vi fick, inte minst på Facebook, antyder dock att det denna gång var fråga om en uppskattad form av desinformation.

I det här fallet visade många av våra läsare sund källkritik. Tänk dock på att det finns illvilliga spridare av falska nyheter som agerar alla dagar på året. Låt oss därför behandla allt vi läser på sociala nätverk som om det ständigt vore 1 april!