Det har hunnit gå mer än sex år sedan ETA annonserade nedläggningen av den väpnade kampen. Efter mer än 40 års terrorverksamhet har livet i Baskien överraskande snabbt normaliserats. De som kanske drabbades mest var de tusentals livvakter som närmast över en natt fick söka sig andra jobb, eller andra horisonter. Många av de basker, främst företagare, som tvingades fly från regionen har sakta men säkert vågat återvända hem.

Med tidens slöja och nya terroristhot som Al Quaida och Daesh är det lätt hänt att många idag minns tillbaka på ETA som ”mjukterrorister”. Med några få undantag, som sprängningen vid parkeringen i Hipercor i Barcelona 1987, var ETA:s attentat selektiva, mot konkreta mål som domare, poliser och politiker. Personer som i vissas ögon hade ”gjort sig förtjänta av det”.

Den baskiska terroristorganisationen, många gånger felaktigt benämnd med den förskönande omskrivningen ”befrielserörelsen”, var dock inget annat än en kriminell organisation. Den föddes visserligen på 60-talet som ett motstånd mot en rådande diktatur i Spanien, men efter demokratins återinförande trappade ETA upp våldet och skördade som mest uopemot hundra dödsoffer per år.

Facit är uppemot 850 dödsoffer, mer än 20 av dem barn och tusentals skadade, änkor eller änklingar samt föräldralösa barn. Men de baskiska separatisternas våld ska inte bara läsas som uttryckliga terroristattentat, utan även de hot som oliktänkande i Baskien led, inte minst genom den så kallade ”revolutionära skatten”, den utpressning som företagare utsattes för i syfte att finansiera terroristverksamheten.

Det faktum att Spanien först var förtryckt av Franco eller att de spanska myndigheterna senare under Felipe González upprättade en hemlig polis (GAL) som både torterade och avrättade misstänkta ETA-kollaboratörer, förvarar ej ETA:s vansinniga kamp. Deras ”uppriktiga ursäkt”, som visserligen skiljer på offren, är ändå det närmaste man kan förvänta sig att terroristorganisationen kommer att medge att hela deras existens varit meningslös och endast bidragit till att orsaka enormt lidande.