Om PP-regeringen slutligen faller skulle det vara första gången i Spanien som en korruptionsskandal (eller rättare sagt ett flertal) på allvar blir en regerings fall. Den enda liknelsen skulle vara på kommunnivå, där Marbellas fullmäktige som bekant intervenerades i mars 2006, på grund av Malayaskandalen. Socialistpartiets presenterade misstroendevotum kom mindre än ett dygn efter de hårda straffen i Gürtelrättegången och anledningen till PSOE:s brådska var främst att förhindra att Mariano Rajoy föregick dem, genom att kalla till nyval. Nu när misstroendeförklaringen registrerats kan Rajoy ej längre upplösa kamrarna och kalla till nyval. Sålunda skulle de enda möjligheterna vara att misstroendeförklaringen lyckas eller misslyckas. Fullt så enkelt är det dock inte.

En nyckelroll i sammanhanget har liberala Ciudadanos. Valet att stödja eller förkasta PSOE:s misstroendeförklaring är för dem som att välja mellan pest eller kolera. Om de stödjer Sánchez kommer de tappa en viktig del av de anhängare som de fångat upp från Partido Popular. Om de å andra sidan tar avstånd från misstroendeförklaringen kommer de att gå emot sin egen grundprincip att inte tolerera någon som helst form av korruption.

Vad Ciudadanos helst av allt vill är att det hålls nyval omgående. Inte bara för att slippa välja ett av två för dem dåliga alternativ, utan framför allt för att de gynnas av opinionsundersökningarna. Många anger att Albert Riveras parti till och med skulle kunna vinna valet, i dagsläget. För att försöka driva igenom det senare slår Ciudadanos närmast knut på sig själva och kräver att en misstroendeförklaring endast ska genomföras för att omgående utlysa nyval.

Socialistpartiet lovar att de endast kommer att styra en kort tid, för att ”förankra en social agenda” innan de sedan kallar till nyval. Detta är dock inte acceptabelt för Ciudadanos, som vill undvika att socialisterna utnyttjar det rampljus som makten osökt ger. Ett alternativ för Ciudadanos skulle kunna vara att presentera en egen misstroendeförklaring, men för detta krävs stöd från 35 parlamentsledamöter och Ciudadanos har endast 32. Vilket parti som skulle kunna tänkas ”låna dem” tre ledamöter för ändamålet är högst oklart. Knappast socialistpartiet, än mindre Podemos och definitivt inte PP..!

PSOE skulle kunna vinna misstroendeomröstningen även utan stöd från Ciudadanos. För att erhålla den majoritet på 176 platser som krävs måste de då dock erhålla stöd från närmast samtliga resterande oppositionspartier, inkluderat de katalanska separatisterna. Just det senare är det främsta argumentet som Partido Popular brukat för att likställa Sánchez misstroendeförklaring närmast vid landsförräderi. PSOE garanterar att de inte tänker förhandla med separatisterna, men det är svårt att föreställa sig att de skulle stödja Sánchez bara för den goda sakens skull. Speciellt som PSOE stött interventionen i Katalonien och inte minst för att de katalanska separatisterna aldrig givit något utan att kräva någon form av motprestation.

Det enda som är säkert i dagsläget är att inget är säkert. Podemos har förbundit sig att stödja Sánchez kandidatur utan några motkrav, men det räcker som sagt inte. Vilket utfallet än blir förefaller det som om Mariano Rajoys dagar är räknade. Ett tydligt bevis på att situationen är allvarlig är att den idrottstokige Rajoy ställde in sin planerade resa till Kiev i helgen för att närvara vid finalen i Champions League. Krisen är allvarlig!