Den senaste årsrapporten från organisationen Consejo de la Juventud visar att den ekonomiska återhämtningen inte når de andalusiska ungdomarna i anmärkningsvärd utsträckning. De låga lönerna gör det omöjligt för många att skaffa eget boende. Enligt studien skulle deras genomsnittslön behöva vara 110 procent högre, för att ungdomar skulle ha möjlighet att teckna ett hypotek. Den ligger i dagsläget på 10 000 euro om året.

I Málagaprovinsen uppges endast 235 200 av befolkningen på 1,3 miljoner mellan 18 och 29 år ha eget boende.