Olyckan inträffade vid 18.15-tiden på betalmotorvägen AP-7, i höjd med kilometer 215. Enligt tidningen Diario Sur fick fyra personer, 20, 23, 30 och 52 år gamla föras till akuten, även om omfattningen av deras skador inte bekräftats.