De senaste två åren har 127 000 euro lagts på bland annat bättre gatubelysning. Nu ska ytterligare 130 000 euro investeras i medelspänningsnätet under jord. Det sker i samarbete med kommunen och syftet är att förebygga nya omfattande elavbrott. Vid flera tillfällen har stora delas av Almuñécar blivit strömlöst, ofta i samband med högtider som den årliga ferian.