Under andra halvåret i år steg fastighetspriserna med i genomsnitt 5,6 procent. Det var 0,3 procentenheter högre än under första kvartalet.

I Madridregionen var prisökningen på hela 10,9 procent och på 9,3 procent i Katalonien.