Liberala Ciudadanos tvingade igenom en höjning av anslagen till ”Ayuda a la Dependencia” (Bidrag till hjälpberoende) 2017 med 100 miljoner euro. Det motsvarade en ökning på 8,7 procent. Observatorier som bevakar hur hjälpen fungerar rapporterar att 44 miljoner av dessa anslag aldrig brukades förra året. Detta trots att antalet personer på väntelista för att erhålla hjälp uppskattas till omkring 300 000.

Lagen ”Ley de dependencia” drevs igenom av den tidigare socialistregeringen. Partido Popular röstade emot och har från första dagen bromsat dess tillämpning, både på regional och senare statlig nivå. Meningen är att hjälpen ska finansieras till hälften av staten och hälften av de regionala myndigheterna, men verkligheten är att regionalmyndigheterna i dagsläget står för 82 procent av kostnaderna.

Den senaste rapporten visar att staten inte ens spenderar de avsatta anslagen och många hjälpbehövande hinner avlida innan de får något stöd.