Det spanska budgetunderskottet uppgick under förra året till 35,7 miljarder euro, vilket motsvarar 3,07 procent av den sammanlagda budgeten. Spanien hade förbundit sig att inte överskrida 3,1 procent, efter att underskottet 2016 hamnat på 4,3 procent.

De länder som ingår i Eurosamarbetet får egentligen inte ha ett underskott som överstiger tre procent, men bland annat Spanien har fått mångårig dispens, på grund av krisen. Meningen är att underskottet åter ska hamna under treprocentsstrecket i år.

Spanien hade ett överskott i statsfinanserna fram till och med 2007. När byggbubblan sprack sprang underskottet iväg till hela 11,1 procent 2009.