Liberala Ciudadanos har förbundit sig att rösta för budgeten och uppger att ett flertal justeringar införts på deras inrådan. Det räcker dock inte för att budgeten ska antas, utan styrande Partido Popular behöver stöd från ytterligare ett parti. Den troligaste kandidaten, baskiska PNV, har dock annonserat att de inte ens är villiga att förhandla budgeten, så länge regionalstyret i Katalonien förblir intervenerat. Krisen i Katalonien har därmed blockerat ekonomin på riksnivå.

Budgetpropositionen är den mest optimistiska på tio år och inkluderar de största anslagen någonsin. Detta grundar sig i förväntat ökade skatteintäkter, som en konsekvens av den ekonomiska återhämtningen och inte minst den starka tillväxten. Regeringens beräkningar för årets tillväxt är i budgeten på 2,7 procent.

Propositionen inkluderar höjningar både för de statligt anställda samt de pensionärer som har lägst bidrag, samt även skattelättnader för bland annat låg- och medelinkomsttagare.