Arbetslösheten sjönk i mars med 47 697 personer och uppgick per 1 april till drygt 3,42 miljoner. Antalet inskrivna hos försäkringskassan steg å sin sida i ännu större utsträckning, med 138 573 personer.

Den största sysselsättningsökningen skedde inom hotell- och restaurangsektorn. För andra månaden i rad tecknades flest nya kontrakt i Katalonien, följt av Balearerna.