Ministerrådet har antagit dekretet med brådskande verkan, för att föregå ett väntat utfall i Högsta domstolen. Denna behandlar en anmälan från konkurrensverket och de alternativa taxibolagen, som menar att de nuvarande kvoterna bryter mot den fria marknaden.

Den traditionella taxisektorn har varit på krigsstigen och regeringen har förbundit sig att reglera marknaden ytterligare. Dekretet ses som en eftergift gentemot taxisektorn, men också ett sätt att försöka motverka en eventuell dom i Högsta domstolen mot de nuvarande regleringarna.