Stödet från PNV, liksom Ciudadanos, gav regeringen exakt de 176 röster som krävdes för att godkänna propositionen och skicka den vidare till senaten, där Partido Popular har egen majoritet. Den ska sedan bekräftas i parlamentet en sista gång, vilket väntas ske i slutet av juni.

PNV hade annonserat att de inte skulle stödja regeringens budget så länge tillämpningen av paragraf 155 i grundlagen består i Katalonien. Endast timmar före omröstningen ändrade de dock som ståndpunkt, med hänvisning till ”politiskt ansvar”.

Oppositionen kritiserar det baskiska partiets kovändning och skyller den på nya eftergifter som regeringen ska ha förbundit sig att göra gentemot det baskiska regionalstyret.