Överlämnandet skedde i närvaro av borgmästaren i Fuengirola Ana Mula. Mottagare var handikapporganisationen Fuensocial samt Alzheimerföreningen AFA, som fick 7 500 euro vardera. Det är tredje året i rad som AHN i Fuengirola-Mijas stöder ekonomiskt lokala organisationer och det senaset bidraget var det största hittills.

Spansk-Nordiska Sällskapet firar 50 år 2018 och lokalavdelningen i Fuengirola-Mijas har i dagsläget nära 2 000 medlemmar från samtliga nordiska länder. Mer information: https://www.ahn-fuengirola.net