Lagom till Picassomuséets tioårsjubileum slår den upp sina portar för en av de temporära utställningar som lovar bli mest omtalad. Drygt 30 olika konstnärers verk har ställts ut sedan muséet invigdes och Hilma är endast den andra kvinnan av dessa. Hennes verk är dock unikt på många sätt, inte bara för att hon föregick Kandinsky som grundare av den abstrakta konsten, utan för att hon själv såg sina verk som viktiga förmedlare av information om människans innersta väsen.

Samtiden ej mogen
Hilma af Klint var inte bara en ovanligt kreativ kvinna för sin tid, hon låg också långt före sin samtid i både sin konst och sin bild av verkligheten. Själv medveten om detta faktum lät hon ingen ta del av hennes drygt 200 abstrakta verk under sin livstid. I sitt testamente specificerade hon att tavlorna inte skulle visas upp förrän 20 år efter hennes död.

Familjen af Klint, bestående av huvudsakligen sjöofficerer, hade själva svårt att förstå Hilma och hennes konst. Det faktum att hon dog utblottad men ändå värnat om att behålla sina drygt tusen verk, gjorde dock att familjen förstod att vårda arvet.

"Roligt bjuda tillbaka"
En stiftelse bildades för att förvalta Hilma af Klints verk och de ställdes ut först i mitten av åttiotalet i Los Angeles. Det verkliga genomslaget kommer dock nu, med utställningen "Abstrakt pionjär", som efter att ha visats i Stockholm och Berlin anlänt till Málaga.
– Det är en fantastisk utställning och det känns speciellt roligt att den ställs ut i Málaga, så att vi svenskar kan bjuda tillbaka på en plats där så många landsmän vistas och har fått mycket till skänks, säger Sveriges ambassadör Cecilia Julin till Sydkusten.

Johan af Klint, ordförande i stiftelsen, är mycket glad över det intresse utställningen väcker men påpekar samtidigt att den genomförs på flera villkor.
– Ett av de främsta villkoren är att tavlorna ska vara föremål för fortsatta studier. De döljer budskap som vi ännu inte varit kapabla att tyda, poängterar han.

Hilmas framtid är nu
Utställningens kommissarie Iris Müller-Westermann gjorde passionerad presentation för pressen och betonade att Hilma af Klint låg långt före sin tid.
– Hon skildrade för hundra år sedan framtiden, en tid som vi kan konstatera är idag och vi har förmånen att uppleva den

Utställningen pågår till och med 9 februari 2014 och entréavgiften är 4,50 euro. Picassomuséet erbjuder både rundvisningar och verkstäder, inte bara på engelska och spanska, utan även på svenska. Mer information:
http://www.mpicassom.org

SK-tv:
http://www.youtube.com