Expertsvar:2014-04-30 16:21:15

Det går att driva autonomo i Spanien fasr man är skriven i Sverige. Men det är inte att rekommendera: Sverige har rätt att beskatta inkomsten från Spanien. Det skapar stor osäkerhet. Men det är tillåtet. Då är det bättre att driva verksamheten från ett aktiebolag som kan vara antingen svenskt eller spanskt.
Bo Wennertorp/Global Accounting