Expertsvar:2016-01-25 19:06:59

Hej!

Att skaffa ett spanskt NIE betyder inte per automatik att du har din skatterättsliga hemvist i Spanien. Det är andra faktorer som avgör din skatterättsliga hemvist (och därmed frågan om du är begränsat eller obegränsat skattskyldig i Spanien).

Enligt spansk lag anses du ha din skatterättsliga hemvist i Spanien om:

• du vistas i Spanien mer än 183 dagar under ett kalenderår.

• du har ditt centrum för levnadsintressen eller basen för din ekonomiska verksamhet i Spanien, direkt eller indirekt. Dina kunders nationalitet saknar betydelse för frågan om din skatterättsliga hemvist.

• din make/maka och omyndiga barn, som är ekonomiskt beroende av dig, bor i Spanien (om du inte kan bevisa att du har din skatterättsliga hemvist i ett annat land än Spanien).

Utifrån situationen som du beskriver, är det sannolikt att du redan nu har din skatterättsliga hemvist i Spanien (även om du inte har registrerat dig eller skaffat NIE ännu).

Läs gärna artikeln ”Residente eller icke residente är frågan” från tidigare nummer av Sydkusten:

http://www.sydkusten.es

Du är välkommen att kontakta mig om du har ytterligare frågor om registrering av skatterättslig hemvist, NIE, socialförsäkring, skattedeklarationer och andra frågor som är relevanta för egenföretagare (autónomos) i Spanien.

Vänliga hälsningar,

Charlotte Andersson
Jurist & Abogada (egenföretagare sedan 2008)
www.linguaiuris.com

Linguaiuris