Fyra olika taxiorganisationer genomförde 9 januari en manifestation i centrala Madrid som slutade med överlämnandet av ett manifest vid det regionala trafikdepartementet. De kräver åter att begränsningen till en VTC-licens per 30 taxilicenser ska tillämpas,

Regeringen överlät i oktober förra året genom dekret ansvaret för regleringen av taxisektorn till de autonoma regionerna. Därför koncentrerar taxisektorn nu sina aktioner mot dessa myndigheter.

Den förra PP-regeringen fastställde den nuvarande kvoten på 1/30 licenser, men i praktiken är antalet VTC-licenser avsevärt större, då dessa erhållits efter privata överklagande i domstol.

Läs tidigare artikel i Sydkusten:
http://www.sydkusten.es