Den så kallade “Plan Movele” innebär bland annat att det med omedelbar verkan blir gratis att parkera med elbil i både Madrid, Barcelona och Sevilla. Dessutom ska hundratals elstationer upprättas, där ägare kan ladda upp sina bilar.

Plan Movele inkluderar subventioner i samband med köp av elbil, på upp till 20 procent av köpekostnaden. Dessutom införs administrativ hjälp som att bland annat elbilsägare slipper be sina bostadsföreningar om lov för att installera elladdare i sina garageplatser.

Till att börja med hoppas borgmästarna i Madrid, Barcelona och Sevilla att ha 2 000 elfordon i cirkulation fram till slutet av nästa år.