Reformen syftar officiellt till att garantera servicenivån, men hämmar enligt ägarna till campingplatserna deras verksamheter avsevärt. Främst protesterar de mot minskningen av den maximala vistelseperioden och kräver ett möte med regionalmyndigheterna.

Motiveringen till att vistelsetiden ej längre får överstiga sex månader är att utlänningar som vistas mer än halva året i Spanien måste vara skrivna här och bestämmelserna tillåter ej en campingplats som hemvist.