Den första inventeringen av råttor i en spansk storstad genomfördes 2017. Siffrorna har nu offentliggjorts och visar på en rad sanitära orosmoment. Visserligen är råttorna inte som det så ofta påstås fler än innevånarna i staden, snarare en per sju personer, men de bär dock på både bakterier och maskar som kan orsaka allvarliga sjukdomar hos människor.

En av bakterierna är Listeria monocytogenes, som återfunnits hos 59 procent av de studerade råttorna. Den kan orsaka missfall hos kvinnor och hjärnhinneinflammation hos barn.

Barcelonas avloppssystem är hela 1 648 kilometer långt. Beräkningen är att det finns 213 000 kloakråttor i den katalanska huvudstaden, vilket är ett genomsnitt på 0,13 råttor per människa. Det är fler än i exempelvis Baltimore i USA, som snittar 0,08, men färre än New York, där det går en råtta per fyra innevånare.