Näringsministern José Luís Ábalos har flaggat för en ny finansieringsform för underhållet av motorvägsnätet i landet och tror att det kan uppnås en bred konsensus i ärendet. Målet är att anta en reform under nuvarande mandatperiod.

Underhållet av motorvägarna i Spanien kostar staten elva miljarder euro per år. Enligt Ávalos gör det växande motorvägsnätet att den nuvarande finansieringsformen är ohållbar. Det finns omkring 20 000 kilometer motorväg i Spanien och siffran ökar konstant.