Konkurrensverket CNMC finner det styrkt att samfunden utfärdade regelrätta prislistor för reklamationsmål mot Bankia, för kunder som ville kräva skadestånd för den uppmärksammade börsnoteringen av banken. Det var den egna banken som anmälde den misstänkta prisuppgörelsen, då alla advokatkontor tog exakt samma arvode för de mål som de drev mot Bankia.

Advokatsamfunden får ge ungefärliga rekommendationer till sina medlemmar, men konkurrensverket finner att det i det aktuella fallet fastställts en tydlig prislista. Den största enskilda boten får advokatsamfundet i Barcelona, som åläggs att betala 620 000 euro.